Kennis

Aanpak eenzaamheid ouderen op basis van interventieprofielen (boekje)

Janneke Ariaans, maatschappelijk werker, en hoogleraar Anja Machielse schreven onlangs een boek met daarin acht typen ouderen. Het boek biedt handvatten om verschillende vormen van eenzaamheid te herkennen en passende interventies te kiezen.

Landelijk
Kennis

Onderzoek: 'Gehoor geven aan eenzaamheid'

Martine Zeevaart heeft haar afstudeeronderzoek van de master Sociologie aan de RUG in opdracht van Eensamen uitgevoerd. Ze heeft drie interventies die een mogelijke rol kunnen spelen bij de aanpak van eenzaamheid onderzocht.

Lokaal
Kennis

Trouw: "Eenzaam? Een belangrijke eerste stap is om erover te praten."

28 augustus 2019: een artikel over eenzaamheid onder jongeren naar aanleiding van de oproep van Nadï van de Watering (25) op Twitter.

Landelijk
Kennis

Movisie: Kwaliteitskompas voor meer zicht en grip op eenzaamheid.

Het Kwaliteitskompas structureert en ordent het denkproces en biedt een basis om in samenspraak gedragen keuzes te maken en een eigen aanpak te ontwikkelen.

Landelijk
Kennis

Landelijke cijfers eenzaamheid

Cijfers over eenzaamheid van RIVM en Ministerie VWS. Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam. In Groningen is dat 41% (2016).

Landelijk
Kennis

Engeland: Publicatie van de overheid

Publicatie van Engelse overheid (2018) waarbij community building wordt gezien als een oplossing tegen eenzaamheid en vergroten van welzijn.

Internationaal
Kennis

E-book: Sharing Cities

Een gratis e-book om te laten zien dat het delen van steden, werk, ruimte, goederen etc. verbindt.

Internationaal
Kennis

Cijfers over eenzaamheid per buurt en gemeente

Deze site bevat cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid.

Landelijk
Kennis

CBS: Hoe wordt eenzaamheid gemeten?

Een paper van het CBS over de meetmethode voor eenzaamheid.

Landelijk
Kennis

The Guardian: Grotere kans op gezondheidsproblemen door eenzaamheid.

Uit onderzoek van het Londense King's College blijkt dat eenzame jongeren een grotere kans hebben op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen en maatschappelijke problemen.

Internationaal
Kennis

Essay: Onderbelichte aspecten van eenzaamheid

Een essay over de onderbelichte aspecten van eenzaamheid van Movisie.

Landelijk
Kennis

New York Times: Loneliness Is Bad for Your Health. An App May Help.

Een artikel over een onderzoek naar eenzaamheid. Kan een meditatie-app werken tegen eenzaamheid?

Internationaal