Martine Zeevaart heeft haar afstudeeronderzoek van de master Sociologie aan de RUG in opdracht van Eensamen uitgevoerd. Ze heeft drie  interventies die een mogelijke rolkunnen spelen bij de aanpak van eenzaamheid onderzocht:

  • Bij Bosshardt van het Leger des Heils
  • Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas
  • en Mental Core van WIJ-Oosterpark.

De vraagstelling: ‘Hoe zijn de interventies opgebouwd en uitgevoerd? In hoeverre worden de beoogde doelstellingen van de interventies gerealiseerd?’ Martine heeft de uitkomsten met ons netwerk gedeeld en dit biedt aanknopingspunten om mee verder te gaan.

Gerelateerd

Onderzoek

Hugo de Jonge en Willeke Alberti: Meer aandacht voor eenzame ouderen

Minster Hugo de Jonge en Willeke Alberti vragen bij Pauw om meer aandacht voor eenzame ouderen.

Landelijk
Onderzoek

Boekrecensie Volkskrant: Eenzaamheid – De impact van sociaal isolement door Manfred Spitzer

Sociaal contact is een basisbehoefte. Volgens neuroloog Manfred Spitzer is eenzaamheid zelfs schadelijker voor de gezondheid dan roken en alcohol. Het boek Eenzaamheid krijgt drie sterren in De Volkskrant.

Internationaal
Onderzoek

CBS: Hoe wordt eenzaamheid gemeten?

Een paper van het CBS over de meetmethode voor eenzaamheid.

Landelijk
Onderzoek

Movisie: Kwaliteitskompas voor meer zicht en grip op eenzaamheid.

Het Kwaliteitskompas structureert en ordent het denkproces en biedt een basis om in samenspraak gedragen keuzes te maken en een eigen aanpak te ontwikkelen.

Landelijk