Het actieprogramma bestaat uit een vijftal pijlers die de lokale aanpak van eenzaamheid vormen. Deze pijlers zijn het regelen van politiek draagvlak, het ontwikkelen van een sterk lokaal netwerk en het betrekken van eenzame mensen bij de aanpak tegen eenzaamheid. Ook kiezen we met het actieprogramma voor een duurzame aanpak waarbij we leren en doorontwikkelen op basis van praktijkervaringen. In de provincie Groningen hebben ook Appingedam, Delfzijl en Midden-Groningen zich aangesloten bij het programma om actief de trend van eenzaamheid te doorbreken. 

De ondertekening van het actieprogramma vond plaats via een digitale bijeenkomst in aanwezigheid van diverse Groningse partners waaronder Humanitas, Hanzehogeschool, Leger des Heils, Raad van Kerken en WIJ Groningen. Dit netwerk heet Eensamen (www.eensamen050.nl). Zij zetten zich actief in voor een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid door ervaringen uit de praktijk, kennis en beleid met elkaar te verbinden.                                                                                                             

Wethouder zorg en welzijn Inge Jongman: “Juist tijdens de coronacrisis is het risico toegenomen dat mensen vereenzamen. De noodzaak om daar in Groningen iets aan te doen is groter dan ooit. Het is belangrijk dat de gemeente, samen met onze netwerkpartners, zorgt voor activiteiten waarbij onze inwoners elkaar op een verantwoorde manier kunnen ontmoeten. Het is nu aan het netwerk om door te pakken want dé eenzaamheid doorbreken kan niemand alleen”.

Eenzaamheid in Groningen                                                                                              

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Groningen gaat het om 56 % van de 75-plussers, waarvan 12% zich ernstig eenzaam voelt. Kijken we naar alle Groningers, dan voelt bijna 45% zich in meer of mindere mate eenzaam (bron RIVM). Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van mensen. 

(persbericht: gemeente Groningen)

Inge Jongman tekent tegen eenzaamheid in Groningen


Gerelateerd

Er zijn momenteel geen gerelateerde artikelen.