eensamen

Aanpak eenzaamheid in Groningen

Inge Jongman tekent tegen eenzaamheid in Groningen

Meer aandacht voor de aanpak van eenzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord 2019-2023. Toch is er geen uitgewerkt gemeentelijk beleid rond de aanpak van eenzaamheid. Eenzaamheid staat wél hoog op de agenda bij vrijwel alle gebieds- en wijkvernieuwingsprogramma’s. Dáár moet de aanpak van eenzaamheid ‘bottom up’ vormkrijgen.

Wethouder Inge Jongman heeft wel een duidelijke koers voor ogen. Zij wil met de aanpak van eenzaamheid vooral inzetten op preventie, signaleren en lichtere interventies. Groningen richt zich daarbij niet op een specifieke doelgroep maar op iedereen, van jong tot oud. Iedereen kan zich immers eenzaam voelen, én iets voor een ander betekenen.  

Ter ondersteuning en inspiratie van de partijen in de wijken en gebieden, ziet de gemeente een mooie verbindende rol voor eensamen als stedelijk kennisnetwerk. Want samen kunnen we meer betekenen in de aanpak van eenzaamheid. 

Groningen is aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van VWS, https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/eensamen050/. Dit programma zet in op de vorming van lokale netwerken/coalities die de aanpak van eenzaamheid vormgeven. Eensamen is zo’n lokaal netwerk, en fungeert als schakel tussen het landelijke programma en de Groningse realiteit.