Disclaimer

Humanitas heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. We streven ernaar alle informatie zo actueel, correct en betrouwbaar mogelijk te maken. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle informatie op de site in alle gevallen correct of volledig is. Humanitas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie. Humanitas behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

Op deze site staan verwijzingen en/of links naar andere websites die niet door Humanitas worden beheerd. Humanitas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op dergelijke websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Humanitas tenzij anders vermeld. 

Het is toegestaan om teksten en informatie van deze website te gebruiken voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat Humanitas als bron wordt vermeld. Foto’s en video’s op de website mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt. Voor toestemming kun je een mail sturen naar info@eensamen050.nl.