eensamen

Dit is wat we doen

Als netwerk delen we relevante kennis, onderzoeken, inspirerende verhalen en Groningse initiatieven. We organiseren trainingen, netwerkbijeenkomsten en stadsgesprekken. We agenderen en denken mee over de aanpak van eenzaamheid in Groningse wijken en gebieden. We zetten in op taboedoorbreking en bewustwording over eenzaamheid bij alle Groningers

Eensamen is dus geen uitvoeringspartij, maar echt een kennisnetwerk van en voor iedereen die zich inzet voor de aanpak van eenzaamheid.

Hier werken we aan:

  • kennis- en inspiratieportaal over de aanpak van eenzaamheid, vooral toegespitst op de lokale situatie.

  • deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en bewoners, om eenzaamheid beter te kunnen duiden en bespreekbaar te maken.

  • taboedoorbreking en bewustwording bij ‘alle’ Groningers, met onder meer portretten en stadsgesprekken wordt het gesprek over eenzaamheid ‘normaal’.

  • advies- en expertrol in de gebieden en stedelijk gebruik makend van de veelheid aan (landelijke) kennis en inzichten, op maat.

  • uitbreiding van het netwerk voorbij zorg en welzijn naar cultuur, sport, ondernemers, fysieke omgeving, voor een breder gedragen en duurzamere aanpak.