eensamen 

Eensamen is een netwerk van verschillende partijen (politiek, gemeente, bewoners, ondernemers, kennisinstituten, formele en informele partijen) die de krachten bundelen rond de aanpak van eenzaamheid in Groningen. Door in het netwerk praktijkervaring, beleid en kennis bij elkaar te brengen leren we van elkaar en kunnen we samen meer betekenen. 

In de week tegen eenzaamheid in september 2018 is het netwerk ‘eensamen’ in Groningen bekend gemaakt met een stadsgesprek voor alle stadjers, en een startbijeenkomst voor initiatiefnemers. In de week tegen eenzaamheid 2019 presenteren we de minidocu: Verhalen over eenzaamheid, met portretten van gewone Groningers. 

 eensamen is voor iedereen die bij wil dragen aan de aanpak van eenzaamheid. We delen kennis, initiatieven en inspirerende verhalen. We agenderen en denken mee over beleid, we initiëren onderzoek, bieden trainingen aan en zetten in op bewustwording over eenzaamheid bij alle Groningers. Eenzaamheid is van ons allemaal.  

Uitgelicht

Bij Bosshardt: een huiskamer voor de buurt | Oosterparkwijk

Wil je ook een project in deze rubriek uitlichten?
Laat het ons weten!

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten.

Locatie: Irislaan 2 

Er is ook een locatie in Beijum.

Jaarkalender 2019

Eerste kwartaal

Eensamen langs kwaliteitskompas
Aandacht voor eenzaamheid in coalitieprogramma
Vernieuwing website

Tweede kwartaal

Analyse eenzaamheid-050 aan de hand van wijkkompassen
Vernieuwde website
Netwerkbijeenkomst eensamen (juni)

Derde kwartaal

Voorbereiden week tegen eenzaamheid
Ontwikkeling training ‘signaleren, en dan?’ in samenwerking met Movisie

Vierde kwartaal

Week tegen eenzaamheid (1 t/m 8 okt) met Gronings programma
Presentatie onderzoek RUG
Borgen kartrekkersrol / netwerk eensamen

Kom in contact met
eensamen

Vul onderstaand contactformulier in om contact met ons op te nemen.