eensamen 

In de afgelopen twee jaar hebben verschillende partijen (politiek, gemeente, bewoners, ondernemers, kennisinstituten, formele en informele partijen) een mooie start gemaakt met het bundelen van krachten rond de aanpak van eenzaamheid in Groningen. 

In de week tegen eenzaamheid in september 2018 hebben we het netwerk ‘eensamen’ in de stad bekend gemaakt en twee bijeenkomsten georganiseerd. Een stadsgesprek voor alle stadjers, en een startbijeenkomst voor initiatiefnemers.

Inmiddels is er een ontwikkelagenda, zijn er regelmatig bijeenkomsten, bereiden we de Week tegen Eenzaamheid 2019 voor en bundelen we op deze website kennis, informatie en initiatieven in Groningen.

Uitgelicht

Bij Bosshardt: een huiskamer voor de buurt | Oosterparkwijk

Wil je ook een project in deze rubriek uitlichten?
Laat het ons weten!

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten.

Locatie: Irislaan 2 

Er is ook een locatie in Beijum.

Jaarkalender 2019

Eerste kwartaal

Eensamen langs kwaliteitskompas
Aandacht voor eenzaamheid in coalitieprogramma
Vernieuwing website

Tweede kwartaal

Analyse eenzaamheid-050 aan de hand van wijkkompassen
Vernieuwde website
Netwerkbijeenkomst eensamen (juni)

Derde kwartaal

Voorbereiden week tegen eenzaamheid
Ontwikkeling training ‘signaleren, en dan?’ in samenwerking met Movisie

Vierde kwartaal

Week tegen eenzaamheid (1 t/m 8 okt) met Gronings programma
Presentatie onderzoek RUG
Borgen kartrekkersrol / netwerk eensamen

Kom in contact met
eensamen

Vul onderstaand contactformulier in om contact met ons op te nemen.