eensamen

Eenzaamheidsinterventies

Eensamen heeft vanuit de Corona-herstelgelden subsidie gekregen om een aantal eenzaamheidinterventies in Groningen (weer) beter op de kaart zetten: GRIP&GLANS, Sociaal Vitaal en de UP-gesprekken.

Binnenkort: GRIP&GLANS

Dé cursus voor meer regie en glans in uw leven!

Bij het ouder worden kunnen er allerlei dingen veranderen. U kunt te maken krijgen met andere rollen, het verlies van dierbaren, het verlies van plezierige activiteiten. Misschien herkent u wel het gevoel dat het leven zijn glans een beetje heeft verloren en u de energie mist om het leven (opnieuw) vorm te geven.

Met de cursus GRIP&GLANS bieden we u nieuwe mogelijkheden om uw tijd prettiger in te vullen. U leert mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan het vergroten van plezier en positiviteit in uw eigen leven.

De cursus wordt gegeven in kleine groepen (max 12 personen) en is bestemd voor 50-plussers,  in de gemeente Groningen, die zich in één of meerdere punten herkennen:

 • Ik mis soms mensen en gezelligheid om mij heen;

 • Mijn kennissenkring mag wel wat uitgebreider;

 • Ik vind dat ik te weinig leuke activiteiten heb;

 • Ik wil wel iets ondernemen , maar stel het steeds uit;

 • Ik wil wel meer doen, maar niet alleen;

 • Ik zou zo graag weer eens blij willen zijn.

‘Je moet er zelf iets van maken en deze cursus heeft mij ondersteund dat te doen.’
GRIP&GLANS-deelnemer

De cursus GRIP&GLANS bestaat zes bijeenkomsten van 2,5 uur met een terugkom bijeenkomst na drie maanden. De deelnemers ervaren de cursus als zeer waardevol.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Positief zijn en blijven;

 • Initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;

 • Samen met anderen zijn en vriendschap;

 • Doelen stellen en bereiken;

 • Eigen sterke punten ontdekken en uitbouwen;

 • De positieve kanten ervaren van het alleen zijn, dan wel samenzijn.

Binnenkort zullen er op diverse locaties GRIP&GLANS cursussen georganiseerd worden.

Voor meer informatie en belangstelling: info@eensamen050.nl of Mattie Oostra: 06-256 34 105